کارگاه های ورزشی یوگا و ژیمناستیک

کارگاه ورزشی یوگا

? با یوگا یاد می گیرید استرس را شناسایی و آن را کنترل کنید

?کودکان یاد می گیرند بدون رقابت خود را ارتقا دهند

?یوگا دانش کودکان را تقویت می کند

زمان: 5 شنبه ها ساعت 11.30 تا 12:30

?گروه سنی 3 تا 6 سال

زمان: 5 شنبه ها ساعت 12:30 تا 13:30

?گروه سنی 7 تا 10 سال

✅ هزینه کارگاه 4 جلسه ای: 135 هزار تومان

✅ شروع کارگاه از پنج شنبه 7 تیر ماه (به مدت 1 ماه)

✅ کارگاه ورزشی ژیمناستیک

ورزش سالم بخش مهمی از حفظ سلامت جسمی و روانی کودکان در تمام سنین است. شرکت در کلاس های ژیمناستیک یک راه فوق العاده برای فرزند شماست تا با دوستان خود در یادگیری مهارت های ارزشمندی مانند تعادل، قدرت، خودآگاهی، صبر و استقامت همراه باشد. مهارت هایی که در این ورزش آموخته می شود، می تواند منجر به پیشرفت کلی کودک شود.

زمان: 5 شنبه ها ساعت 11.30 تا 12:30

?گروه سنی 3 تا 6 سال

زمان: 5 شنبه ها ساعت 12:30 تا 13:30

?گروه سنی 7 تا 10 سال

✅ هزینه کارگاه 4 جلسه ای: 135 هزار تومان

✅ شروع کارگاه از پنج شنبه 7 تیر ماه (به مدت 1 ماه)

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا از تخفیف استثنایی کارگاه های ورزشی یوگا و ژیمناستیک استفاده کرده و  روزهای پر از شادی و هیجان را به آنها هدیه دهید.

نشانی: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پمپ گاز، خیابان آرش، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند ۳، مجتمع مشکوة