کارگاه های تک جلسه ای نیلیا:

کارگاه طراحی با سنگ

?روز:یکشنبه 3 تیر

?ساعت: 10 الی 11

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه نویسنده کوچک (دو جلسه ای)

?روز:یکشنبه 3 تیر

?ساعت: 11 الی 12

?ویژه گروه سنی: 5-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 20 هزار تومان

کارگاه تربیت سالم (ویژه مادران)

?روز:یکشنبه 3 تیر

?ساعت: 16 الی 18

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه شهر بیسکوییتی

?روز:یکشنبه 3 تیر

?ساعت: 16 الی 17

?ویژه گروه سنی: 2-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه کف و رنگ

?روز: یک شنبه 3 تیر

?ساعت: 17 الی 18

?ویژه گروه سنی: 3 تا 6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه بازی و ریاضی

?روز: دوشنبه 4 تیر

?ساعت: 11 الی 12

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه دوخت و کاردستی

?روز:دوشنبه 4 تیر

?ساعت: 16 الی 17

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه قصه و کاردستی

?روز: چهارشنبه 6 تیر

?ساعت: 11 الی 12

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه تربیت بدون فریاد

?روز: چهارشنبه 6 تیر

?ساعت: 11 الی 13

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 40 هزار تومان

کارگاه ساخت اسباب بازی خلاق

?روز:پنج شنبه 7 تیر

?ساعت: 10 الی 11

?یژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه کف و رنگ

?روز: پنج شنبه 7 تیر

?ساعت: 11 الی 12

?ویژه گروه سنی: 3-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 35 هزار تومان

کارگاه تخلیه هیجانی

?روز: پنج شنبه 7 تیر

?ساعت: 12:30 الی 13:30

?ویژه گروه سنی: 2-6 سال

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 30 هزار تومان

کارگاه تربیت جنسی

?روز: پنج شنبه 7 تیر

?ساعت: 13 الی 14

?ویژه گروه سنی: ویژه مادران

?هزینه کارگاه تک جلسه ای: 24 هزار تومان

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا‎ از تخفیف بی نظیر کارگاه های تک جلسه ای نیلیا استفاده کرده و یک روز پر از شادی و هیجان و خاطره را به کودکان خود هدیه دهید.

نشانی: خیابان شریعتی، پایین تر از خیابان بهار شیراز، پلاک 411، واحد 2، خانه مادر و کودک نیلیا