کارگاه دقت و تمرکز

دقت یک مهارت است که می توان مانند هر مهارت دیگری آن را تقویت کرد،تقویت توجه غیرارادی و حواس پنجگانه و به خصوص بینایی،از جمله اهداف این کارگاه میباشد.تمرکز یعنی حفظ، نگهداری و تسلط بر کنترل افکار مزاحم.

این کارگاه همراه با بازی های جذاب به بهبود تمرکز فرزند شما کمک میکند.

2705زمان : سه شنبه 30 مرداد

2705ساعت : 16 الی 17

2705ویژه گروه سنی : 4 تا 8 سال

2705هزینه کارگاه برای هر مادر و کودک 25 هزار تومان 

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا کودک خود را به کارگاه دقت و تمرکز برده و یک روز پر از شادی و هیجان را تجربه کنید.

نشانی: (شرق تهران) سی متری نیرو هوایی، خیابان بصیر ، خیابان خشی جنوبی ، فلکه لوزی پلاک 23 ،بازیخانه باران

میزان رضایت شما
no rating based on 0 votes