کارگاه بازی های هدفمند و مهارت های حرکتی

در زندگی آپارتمان نشینی امروزی کودکان تا چه حد حرکت و جنب و جوش دارند؟
والدین امروزی تا چه اندازه ای برای توانمندی های جسمی و فیزیکی کودکان خود اهمیت قائل هستند؟

در این کارگاه مربی با توجه به سطح مهارتهای حرکتی هر رده سنی به طراحی فعالیت ها و بازی های هدفمند در جهت اصلاح و ارتقای توانمندی های جسمانی کودکان می پردازد.

همچنین در این کارگاه مادران و کودکان در حین انجام بازی های حرکتی، همراه با موسیقی، ساعتی پر از نشاط و هیجان را تجربه می کنند…

این کارگاه مخصوص مادر و کودک می باشد

✅ زمان: پنج شنبه 31 خرداد

✅ ظرفیت هر سانس فقط 7 مادر و کودک

?رده سنی 2 الی 3 سال: 15 الی 16
?رده سنی 3 الی 4 سال: 16:15 الی 17:15
?رده سنی 4 الی 5 سال: 17:30 الی 18:30

✅ هزینه مادر و کودک: 40 هزار تومان

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا‎ از تخفیف بی نظیر كارگاه بازی های هدفمند و مهارت های حرکتی استفاده کرده و یک روز پر از شادی و هیجان و خاطره را به کودکان خود هدیه دهید.

نشانی: خیابان یوسف آباد (اسدآبادی)، خیابان چهلم، پلاک 3