❤ کارگاه انس با قران ❤

انسان بیشتر عادت زندگی خود را در دوران کودکی کسب می‌کند و سازگاری با محیط را فرا می‌گیرد لذا باید کودکان را از کودکی با قرآن مانوس کرد.

در این راستا با بازی ها و فعالیت هایی که از مفاهیم سوره ها استخراج شده است کودکان به صورت فعال خیر گزین خواهند شد.

انس کودکان با قرآن، رشد معنوی آنان را در بزرگسالی سبب می‌شود

انس با قرآن و تدبر در آیات آسمانی در سنین کودکی سبب شکل گیری:

?باور های زیبا

?تقویت تقوا و عبودیت

?فعال شدن تفکر در کودک

محتوای کارگاه از تحقیقات مدرسه قران دانشگاه تهران استخراج شده است

✅ زمان: 5 شنبه ها ساعت 10:30 تا 11:20

شروع کارگاه از روز پنج شنبه 7 تیر ماه

✅ تعداد جلسات: 4 جلسه (یک ماهه)

✅ هزینه کارگاه برای 4 جلسه ای: 100 هزار تومان

✅ مخصوص گروه سنی: 7 تا 10 سال

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا از تخفیف استثنایی کارگاه انس با قرآن استفاده کرده و  روزهای پر از شادی و هیجان را به آنها هدیه دهید.

نشانی: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پمپ گاز، خیابان آرش، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند ۳، مجتمع مشکوة