بسته آموزش حمل و نقل:

در بسته آموزشی حمل و نقل کودکان می توانند بیش از 30 مدل وسیله حمل و نقل را با قطعات موجود در بسته (66 قطعه) بسازند که از این مدل ها تنها 12 مدل که برای کودکان ملموس تر هستند در کتاب گنجانده شده است. البته این مدل ها، نمونه های پیشنهادی است و هدف این است که کودکان با خلاقیت خود سازه های گوناگون دیگری را بسازند.

فهرستی از سازه هایی که کودک شما در این بسته آموزشی با آنها بیشتر خواهد شد بصورت زیر است:

ماشین یدک کش، بیل مکانیکی، وانت، ماشین برف روب، هواپیما، ماشین آتش نشانی، کامیون، ماشین شن رو، هلی کوپتر، اتوبوس، قطار و …

در ابتدای هر درس یک شعر، داستان و… در مورد آن مدل آورده شده ایت که این امر باعث تثبیت آن وسیله در ذهن کودک می گردد. همچنین مطالب اولیه و کلی از جمله انواع وسیله نقلیه،کارکرد هر یک، تعداد چرخ، سوخت و … از طریق مدل های مصور آورده شده است.

در قمست بعدی مطالب سطح بالاتر و جالب در مورد آن مدل آورده شده و در پایان مفاهیم ریاضی، کاردستی و … برای تثبیت مطلب در ذهن کودک شما در نظر گرفته شده است.

امید بر این است که فعالیت گروه زودبرو راه را برای پرورش کودکان شما و آشنایی آنها با سازه های مختلف هموارتر نماید.

photo_2018-02-28_01-01-47-282x300photo_2018-02-28_00-52-17-270x300photo_2018-02-28_01-01-39