آمادگی جسمانی کودکان

فواید کلاس آمادگی جسمانی کودکان:

✅ تقویت و پرورش کودکان

✅ مبارزه با چاقی ناشی از بی تحرکی در غالب بازی و آماده سازی کودکان

✅ تقویت قوای جسمانی باریتم

✅  اصلاح چاقی و زندگی اشتباه آپارتمان نشینی

✅  آماده سازی کودکان

✅ زیر نظر کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

✅ مخصوص رده سنی 4 سال به بالا

زمان: روزهای دوشنبه (شروع کلاس ها از 2 مهر)

ساعت11 الی 12

تعداد جلسات: 4 جلسه

هزینه پکیج 4 جلسه ای برای هر کودک 160 هزار تومان

زودبرو با ارائه تخفیف عالی و ویژه یک موقعیت مناسب برای شما والدین گرامی فراهم می آورد تا از تخفیف استثنایی کلاس های آمادگی جسمانی کودکان استفاده کرده و روزهای پر از شادی و هیجان را تجربه کنید.

نشانی: خیابان یوسف آباد (اسدآبادی)، خیابان چهلم، پلاک 3